Joy's funksjonsanalyse/Joy's mental test

Bestått/approved 26.04.2009

 

1

2

3

4

5

1)Tilgjengelighet
Hundens møteprogram
og kontaktvillighet

Avviser aggresivt kontakt med fremmede mennesker

Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker

Godtar kontakt med fremmede mennesker

Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt

Påtrengende kontaktvillighet

2) Lekelyst (Jaktkamp)
hundens evne/vilje til
å vise kampadferd

Avviser lekeinvitasjon, leker ikke

Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller

Lett å få i gang, aktiv. skiller mellom aktivitet/passivitet

Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek

Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke

4)Sosial kamp
hundens evne/vilje til å vise kampadferd

Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt

Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp.

Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.

Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke.

Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall

5) Sosial dominans
Hundens evne til å klatre på rangstigen

Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon

Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke

Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek.

Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring

Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start

6) Jaktlyst
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte

Viser ingen interesse

Starter men fullfører ikke

Starter nølende, økende interesse, fullfører

Starter målbevisst. bytteinteressert

Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser

7) Byttegripende
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet

Ingen bytteinteresse

Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke

Griper noe nølende, slipper raskt

Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter

Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse

8) Forsvarslyst
Hundens lyst til å stanse en inntrenger

Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser

Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser

Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde

Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde

Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start

9) Funksjonsutvikling
Intensitet og hurtighet

Ingen synlig reaksjon

Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep

Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans-
programmet

 

10) Terskelverdi
Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep

Umiddelbar flukt/angrep reaksjon

Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen

Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen

Viser flukt/angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/angrepsreaksjon

11) Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning

avreagerer ikke

avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter

Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen

Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses
drift

Ingen reaksjon
ingen avreaksjon

12) Konsentrasjon
Hundens evne til å holde på oppmerksomheten

Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv

Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning

Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv

Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter

Blokkerer

13) Koordinering
Riktig handling mellom og mot opplevelsene

Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene

Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene

Løser enkelte moment rasjonelt

Løser de fleste momenter rasjonelt

korrekte handlinger med full kontroll

14) Temperament
Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene

Ikke reaksjon i testsituasjone, kan også være uengasjert

Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen

Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen

Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene

Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene

15) Mot
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave

Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp

trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene

Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene

Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt

Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser

16) Skarphet
Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på

refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt

Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn

Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet

viser angrep med islett av bestående aggresjon

Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse

17) Skuddfast
Hundens reaksjon på skudd

Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet

Skuddredd. bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. kan vise økende redsel for hvert skudd

Skuddberørt. pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd

Skuddfast. Sterke oppmerksomhets-
signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten.

Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-
signaler