Luno des Champs du Trêfle
Gjennomført MH
NBFK Avd. Hordaland
6. september 2009
Dommere:
May Brit Iden, Harald Rougne

Luno's page

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT
hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg
unna

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar
seg ikke unna

Tar kontakt selv
eller når fører tar
kontakt. Balansert

Intensiv
kontaktatferd mot
testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk

Følger med
motvillig. Strever mot
fører eller trekker mot
annen retning

Følger med hele
veien. Nøytral

Følger med villig.
Engasjerer seg

Følger med villig.
Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper
og bjeffer

1c KONTAKT håndtering

Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt
med fører

Aksepterer,
nøytral

Aksepterer, svarer
med kontaktatferd

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder

2a LEK lekelyst

Leker ikke

 

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter
langsomt, men blir
aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig aktivt
- starter veldig raskt

2b LEK Griping

Griper ikke

Griper ikke, men
snuser på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Griper direkte med
hele munnen

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

2c LEK Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,
slipper, holder, men
drar ikke i mot

Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

Griper direkte med
hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

Griper direkte med
hele munnen, rykker,
drar i mot til testleder slipper

3a JAKT Forfølgelse

Starter ikke

Starter men
avbryter

Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT Griping

Overser byttet/
springer ikke frem
(Begge ganger)

Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Griper direkte
Slipper

Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom og
i hovedsak rolig.
Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Er urolig. Veksler
hurtig mellom
aktiviteter

5a AVST.LEK Interesse

 

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

 

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Interessert. Følger
fig. uten avbrudd

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk

5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller
knurring

Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første del

Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første og
andre del

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første del

 

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første og andre del

5c AVST-LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig.
Uinteressert

Går frem når fig.
snakker eller leker med
gjenstanden

Går frem når fig.
gir seg til kjenne


Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Går fram direkte
til fig. uten hjelp

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men
viser interesse

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen.
Drar i mot

Griper direkte med
hele munnen. Drar i
mot. Slipper ikke

5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Er aktiv med fig.
Interesse også mot
passiv figurant

 

Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser trusselatferd
over lengre tid

Viser trusselatferd
og noen angrep

Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke
frem

Går frem når fører
setter seg på huk og
prater med
kjeledressen/roper på hunden

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve
distansen

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel

Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser
bort ved noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering.
Mindre
utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer

Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenst. interesse

Ingen interesse for
kjeledressen

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Stanser lukter/ser
på kjeledressen minst
to ganger

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar

Biter i/leker med
kjeledressen ved to
eller flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET Redsel

Stanser kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unna
manøver uten å vende
seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5
meter

7b LYDFØLS Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører
sitter på huk og prater
med skrammelet, roper
på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden

Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen

Går fram til
skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLS Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller
unna manøver

Liten bue/liten
tempoforandring ser
bort ved noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering.
Mindre
utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer

Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer

 

7d LYDFØLS Vedvarende intr

 

Ingen interesse for
lydkilden


Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1 gang


Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 2 ganger


Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar


Biter i/leker med
lydkilden ved 2 eller
flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser trusselatferd
over lengre tid


Viser stor
trusselatferd og noen
angrep

Viser trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer

Ser mot
spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene.
Lange
avbrudd

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte
avbrudd

Kontrollerer/ viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele momentet

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører,
avstandsregulering

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll

Flykter lenger enn
båndets lengde. Kan
søke støtte hos
tilskuerne eller forlate stedet

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører har
gått halve avstand

Går fram til
spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk

Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna

Besvarer
kontaktforsøk

Tar selv kontakt -
balansert

Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten, kan hoppe
og bjeffe

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
kan vise interesse

Leker – starter
langsomt, men blir
aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig aktivt
– starter veldig raskt

 

9b LEK 2 Griping

Griper ikke

Griper ikke
direkte, snuser først på
gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Griper direkte med
hele munnen

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll
og siden helt uberørt

 

 

Kontroll som
forsvinner etter første
skudd. Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet

 

Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv

 

Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter.
Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

Vedvarende uro
etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd